ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

intro-bg11 intro-bg22 intro-bg33 intro-bg44

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Έχοντας τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι το λογιστήριο αποτελεί την καρδιά της επιχείρησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της, δραστηριοποιούμαστε εδώ και 24 χρόνια στον οικονομικό χώρο, προσφέροντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας στοχεύοντας στα εξής:

• Στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών,
• Τη συνεχή παροχή πληροφοριών στη διοίκηση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων,
• Την επίλυση προβλημάτων (φορολογικών, οργανωτικών, κλπ) που μερικές φορές ταλανίζουν χρόνια επιχειρήσεις,
• Στην επιμέλεια ώστε η επιχείρηση να είναι και να αισθάνεται ασφαλής για να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες,
• Να δίνουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της επιχείρησης, προσφέροντας πάντα περισσότερα, δημιουργώντας έτσι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
• Στην επιλογή κατάλληλων στελεχών και τη διαρκή επιμόρφωση τους.


Λίγα λόγια για εμάς

Έχοντας τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι το λογιστήριο αποτελεί την καρδιά της επιχείρησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της, δραστηριοποιούμαστε εδώ και 21 χρόνια στον οικονομικό χώρο, προσφέροντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας.


Στοχεύουμε :

• Στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών
• Τη συνεχή παροχή πληροφοριών στη διοίκηση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων
• Την επίλυση προβλημάτων (φορολογικών, οργανωτικών, κλπ) που μερικές φορές ταλανίζουν χρόνια επιχειρήσεις
• Στην επιμέλεια ώστε η επιχείρηση να είναι και να αισθάνεται ασφαλής για να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες
• Να δίνουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της επιχείρησης, προσφέροντας πάντα περισσότερα, δημιουργώντας έτσι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης
• Στην επιλογή κατάλληλων στελεχών και τη διαρκή επιμόρφωση τους

Μηχανογράφηση επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης σας, αναλαμβάνει τη μηχανογράφηση της με τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται οτις απαιτήσεις της αγοράς.

Φορολογικός Σχεδιασμός

Έμπειρα στελέχη μας σας συμβουλεύουν και σας καθοδηγούν, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Eργατικά και υπηρεσίες μισθοδοσίας

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης. Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συν εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α. Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π