ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΔΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
intro-bg11 intro-bg22 intro-bg33 intro-bg44

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Έχοντας τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι το λογιστήριο αποτελεί την καρδιά της επιχείρησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της, δραστηριοποιούμαστε εδώ και 24 χρόνια στον οικονομικό χώρο, προσφέροντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας στοχεύοντας στα εξής:

• Στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών,
• Τη συνεχή παροχή πληροφοριών στη διοίκηση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων,
• Την επίλυση προβλημάτων (φορολογικών, οργανωτικών, κλπ) που μερικές φορές ταλανίζουν χρόνια επιχειρήσεις,
• Στην επιμέλεια ώστε η επιχείρηση να είναι και να αισθάνεται ασφαλής για να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες,
• Να δίνουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της επιχείρησης, προσφέροντας πάντα περισσότερα, δημιουργώντας έτσι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
• Στην επιλογή κατάλληλων στελεχών και τη διαρκή επιμόρφωση τους.


Λίγα λόγια για εμάς

Έχοντας τη φιλοσοφία και την πεποίθηση ότι το λογιστήριο αποτελεί την καρδιά της επιχείρησης και συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της, δραστηριοποιούμαστε εδώ και 24 χρόνια στον οικονομικό χώρο, προσφέροντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας.


Στοχεύουμε :

• Στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών
• Τη συνεχή παροχή πληροφοριών στη διοίκηση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων
• Την επίλυση προβλημάτων (φορολογικών, οργανωτικών, κλπ) που μερικές φορές ταλανίζουν χρόνια επιχειρήσεις
• Στην επιμέλεια ώστε η επιχείρηση να είναι και να αισθάνεται ασφαλής για να μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες
• Να δίνουμε τη δική μας προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της επιχείρησης, προσφέροντας πάντα περισσότερα, δημιουργώντας έτσι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης
• Στην επιλογή κατάλληλων στελεχών και τη διαρκή επιμόρφωση τους