Χρήσιμα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
http://www.aade.gr/

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
http://www.oaed.gr/

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.efka.gov.gr/

Χρήσιμα έντυπα υπουργείου οικονομικών
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docsold.html

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
http://www.oaee.gr/

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
http://www.minfin.gr/portal/

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
http://www.kep.gov.gr/

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
http://www.gge.gr/home/index.html